Rejestracja użytkownika internetowego
Rejestracja użytkownika (1/3)
Podaj dane identyfikacyjne
Jestem *
Osoba, która jest twórcą i oddała utwory pod ochronę ZAiKS-u lub jest spadkobiercą takiego twórcy.
Imię *
Nazwisko *
Data urodzenia *
Adres e-mail *
Nr telefonu komórkowego *
Kod z obrazka *
Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS z siedzibą w Warszawie (00-092), przy ul. Hipotecznej 2, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, KRS 0000037327, NIP 525-15-71-004, REGON 000775184.
Dowiedz się więcej nt. danych osobowych w ZAiKS-ie
Najedź myszką na ikonę by obejrzeć podpowiedź dla danego pola.
W przypadku uwag technicznych prosimy o kontakt:
tech.witryna@zaiks.org.pl