Rejestracja użytkownika internetowego
Rejestracja użytkownika (1/3)
Podaj dane identyfikacyjne
Jestem * :
Osoba, która jest twórcą i oddała utwory pod ochronę ZAiKS-u lub jest spadkobiercą takiego twórcy.
Imię * :
Nazwisko * :
Data urodzenia * :
Adres e-mail * :
Nr telefonu komórkowego * :
Kod z obrazka * :
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS z siedzibą w Warszawie przy ul. Hipotecznej 2 informuje, że zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne a osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. ZAiKS oświadcza, że wobec gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych stosuje odpowiednie zabezpieczenia- środki techniczne i organizacyjne zapewniające przetwarzanym danym odpowiednią ochronę oraz, że dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą i zapewnia, aby dane były przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.
Aby zarejestrować konto w Serwisie musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usług dostępnych w Serwisie. Jeśli z jakichkolwiek powodów nie chcesz wyrazić zgody, po prostu przerwij proces rejestracji.
Najedź myszką na ikonę by obejrzeć podpowiedź dla danego pola.
W przypadku uwag technicznych prosimy o kontakt: tech.witryna@zaiks.org.pl