Twórcy i spadkobiercy- ochrona danych osobowych
Zgody dot. udostępniania danych osobowych
(1/2) Dane identyfikacyjne
W celu uwierzytelnienia proszę podać poniższe dane a następnie kliknąć "Dalej".
Jeśli nie posiadasz nr PESEL prosimy o kontakt: dane.osobowe@zaiks.org.pl
Nazwisko *
Nr PESEL *
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS z siedzibą przy ul. Hipotecznej 2 w Warszawie, KRS 0000037327 („ZAiKS”), jako administrator Państwa danych osobowych zwraca się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgód na udostępnienie Państwa danych osobowych.
W celu uzyskania więcej informacji proszę kliknąć "Pomoc".
Najedź myszką na ikonę by obejrzeć podpowiedź dla danego pola.
W przypadku uwag technicznych prosimy o kontakt:
tech.witryna@zaiks.org.pl