eLicencje
Oblicz opłatę
Rodzaje licencji, które możesz zawrzeć online
Publiczne wykonanie i/lub odtwarzanie utworów
Korzystanie z utworów „do tańca” podczas jednorazowych imprez tanecznych
Licencja dotyczy publicznego wykonania „na żywo” przez muzyków, zespoły muzyczne lub publicznego odtwarzania z nośników dźwięku i za pomocą urządzeń służących do odbioru programów radiowych utworów muzycznych i słowno-muzycznych stanowiących pierwszoplanową "muzykę do tańca" w trakcie wesel, zabaw sylwestrowych, studniówek i innych jednorazowych imprez tanecznych (dyskoteki, zabawy, dancingi, wieczorki taneczne itp.).
[Opis i tabela stawek] [Wykładnie i opinie] [Jak zakupić] [Kontakt]
Odtwarzanie utworów stanowiące tło prowadzonej działalności
Licencja dotyczy publicznego odtwarzania utworów „w tle” prowadzonej działalności z nośników dźwięku i/lub obrazu za pomocą urządzeń służących do odbioru programów radiowych i/lub telewizyjnych lub innych urządzeń i technik umożliwiających odtwarzanie dźwięku i/lub obrazu, a także zwielokrotniania na nośnikach dźwięku w pojedynczych egzemplarzach w celu odtwarzania w tle prowadzonej działalności (usługi, handel, gastronomia, rekreacja, transport).
[Opis i tabela stawek] [Wykładnie i opinie] [Jak zakupić] [Kontakt]
Korzystanie z utworów podczas jednorazowych występów estradowych
Licencja dotyczy publicznego wykonania utworów muzycznych, słownych, słowno-muzycznych, choreograficznych i pantomimicznych w trakcie jednorazowych występów estradowych, w szczególności takich jak koncerty (w tym składające się na festiwale lub trasy koncertowe), programy artystyczne, rozrywkowe lub kabaretowe, rewie, imprezy objazdowe itp., również o charakterze imprez masowych.
[Opis i tabela stawek] [Wykładnie i opinie] [Jak zakupić] [Kontakt]
Publiczne udostępnianie utworów
Podkład pod stronę internetową udostępnioną nieodpłatnie
Licencja dotyczy publicznego nieodpłatnego udostępniania w sieciach interaktywnych (Internet, sieci informatyczne) jako ilustracji pod stronę opublikowanych drobnych utworów muzycznych i słowno-muzycznych.
[Opis i tabela stawek] [Wykładnie i opinie] [Jak zakupić] [Kontakt]
Odsłuch na stronie internetowej udostępnionej nieodpłatnie drobnych utworów
Licencja dotyczy publicznego nieodpłatnego udostępniania w sieciach interaktywnych (Internet, sieci informatyczne) do samodzielnego odsłuchu na stronie opublikowanych drobnych (o czasie trwania do 6 min) utworów słownych (literackich), muzycznych i słowno-muzycznych.
[Opis i tabela stawek] [Wykładnie i opinie] [Jak zakupić] [Kontakt]
Nadawanie i reemisja utworów
Niekomercyjne nadawanie w sieciach interaktywnych drogą emisji radiowej (radio internetowe itp.)
Licencja dotyczy niekomercyjnego (nadawca nie uzyskuje z tego tytułu żadnych przychodów) nadawania w sieciach interaktywnych (Internet, sieci informatyczne) drogą emisji radiowej utworów słownych (literackich), muzycznych i słowno-muzycznych.
[Opis i tabela stawek] [Wykładnie i opinie] [Jak zakupić] [Kontakt]
Inne rodzaje licencji
W przypadku, gdy Państwa działalność wykracza poza licencje, które można zawrzeć online (dostępne powyżej) konieczne będzie podpisanie umowy w sposób "tradycyjny". Licencję na korzystanie z utworów, w zależności od pola ich eksploatacji, można uzyskać w dyrekcji okręgowej lub generalnej ZAiKS-u. Dodatkowe informacje oraz dane kontaktowe uzyskasz na stronach WWW ZAiKS-u, w tym na stronie jak uzyskać licencję