Panel główny
Katalog utworów muzycznych
Wyszukiwanie informacji dotyczących utworów muzycznych i słowno-muzycznych, krajowych i zagranicznych znajdujących się w katalogu ZAiKS-u.
Utwory dramatyczne w zasobach ZAiKS-u
Wyszukiwanie informacji dotyczących utworów dramatycznych (w tym niepublikowanych), których egzemplarze zostały złożone w bibliotece ZAiKS-u.
Serwis twórcy i spadkobiercy
Dostęp do informacji dot. rozliczeń wynagrodzeń autorskich (tantiem) z tytułu korzystania z utworów muzycznych i słowno-muzycznych, rejestracja utworów on-line, zgłaszanie koncertów itd.
eLicencje
Zawieranie umów licencyjnych i zapłata wynagrodzenia autorskiego za korzystanie z utworów.
Serwis dostępny jest zarówno dla osób fizycznych (także niepełnoletnich, za zgodą przedstawicieli ustawowych), oraz dla firm i organizacji.
Lista poszukiwanych twórców
Lista poszukiwanych twórców, których utwory zostały wykorzystane przez nadawców radiowych i telewizyjnych (użytkowników).
Serwis wydawcy
Dostęp do funkcjonalności serwisu dla wydawców, którzy powierzyli ZAiKS autorskie prawa majątkowe w zarząd, m.in. rejestracja utworów on-line.
Proszę kliknąć na ikonę serwisu by go uruchomić (niektóre wymagają uprzedniego zalogowania się).

W przypadku uwag technicznych dotyczących serwisu prosimy o kontakt: tech.witryna@zaiks.org.pl.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem serwisu dostępnym w menu Regulamin serwisu.