Uwaga: Korzystasz z nietypowej przeglądarki internetowej.
W niedługim czasie planujemy wdrożyć nową wersję serwisu, korzystającą z najnowszych technologii internetowych. Wersja ta nie będzie działać w Twojej obecnej przeglądarce.
Zainstaluj najnowszą wersję swojej przeglądarki, a jeśli nie jest dostępna to inną przeglądarkę (np. Chrome).
Panel główny
Katalog utworów muzycznych
Wyszukiwanie informacji dotyczących utworów muzycznych i słowno-muzycznych, krajowych i zagranicznych znajdujących się w katalogu ZAiKS-u.
Utwory dramatyczne w zasobach ZAiKS-u
Wyszukiwanie informacji dotyczących utworów dramatycznych (w tym niepublikowanych), których egzemplarze zostały złożone w bibliotece ZAiKS-u.
Serwis twórcy i spadkobiercy
Dostęp do informacji dot. rozliczeń wynagrodzeń autorskich (tantiem) z tytułu korzystania z utworów muzycznych i słowno-muzycznych, rejestracja utworów on-line, zgłaszanie koncertów itd.
eLicencje (Serwis kontrahenta)
Składanie wniosków i zawieranie umów licencyjnych dot. korzystania z utworów, składanie dokumentacji utworowej, obsługa umów itd.
Serwis dostępny jest dla kontrahentów- osób fizycznych, firm i organizacji.
Lista poszukiwanych twórców
Lista poszukiwanych twórców, których utwory zostały wykorzystane przez nadawców radiowych i telewizyjnych (użytkowników).
Serwis wydawcy
Dostęp do funkcjonalności serwisu dla wydawców, którzy powierzyli ZAiKS autorskie prawa majątkowe w zarząd, m.in. rejestracja utworów on-line.
Proszę kliknąć na ikonę serwisu by go uruchomić (niektóre wymagają uprzedniego zalogowania się).

W przypadku uwag technicznych dotyczących serwisu prosimy o kontakt: tech.witryna@zaiks.org.pl.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem serwisu dostępnym w menu Regulamin serwisu.